Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
Các loại văn bản từ ngày 10/08/2019 trở về trước Tại đây
Danh sách công văn
Loại CV Nguồn CV Nghiệp vụ
Năm Từ khoá
TTSố công vănTrích yếuLoại công vănNghiệp vụĐơn vị ban hànhChỉ đạo chungNgày ban hànhLượt xem
1 83 Số 83- Kế hoạch và phân công chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 Công văn đi Kế hoạch + Phân công chuẩn bị Công đoàn 01/03/2021 68
2 73 Số 73-QĐ thành lập BTC Liên hoan VHHĐ năm 2021 Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 102
3 74 Số 74-Kế hoạch tham gia Liên hoan VHHĐ năm 2021 Công văn đi Kế hoạch + Phân công chuẩn bị Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 105
4 75 Số 75-Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên Nguyễn Thị Nga Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 66
5 76 Số 76-Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên Hồ Thị Thanh Hiền Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 150
6 77 Số 77-Quyết định kiểm tra chuyên đề giáo viên Phạm Thị Thao Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 56
7 78 Số 78-Quyết định kiểm tra toàn diện giáo viên Nguyễn Thị Hải Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 11
8 79 Số 79-Quyết định kiểm tra chuyên đề giáo viên Viên Đình Huyền Công văn đi Quyết định Trường TH Hướng Phùng 21/02/2021 58
9 Số 64 Số 64- Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 Công văn đi Kế hoạch các loại Trường TH Hướng Phùng 03/02/2021 65
10 61 Số 61-Quy trình thực hiện nhiệm vụ HK 2 năm học 2020-2021 Công văn đi Quy trình Trường TH Hướng Phùng 28/01/2021 57
12345678910...
Click cuộn lên