Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Tổ chức thành công Hội nghị Viên chức năm học 2020-2021Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm học 2020-2021. Ngày 24/9/2020, Trường Tiểu học Hướng Phùng tổ chức hội nghị Viên chức năm học 2010-2021.
Thầy giáo Hoàng Văn Sơ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhà trường vinh dự được đón Thầy giáo Hoàng Văn Sơ - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Hướng Hóa, đồng chí Hà Ngọc Dương - Phó chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, Anh Văn Hồng Hải – Trưởng ban đại diện CMHS đã  về dự và chỉ đạo hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị. Trong bài phát biểu Thầy giáo đã khẳng định lại những kết quả mà Thầy và trò Trường Tiểu học Hướng Phùng đã đạt được trong năm học 2019-2020, đồng thời khẳng định: “Với truyền thống sẵn có, với sự đoàn kết, đóng góp trí tuệ cao của tập thể HĐSP sẽ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021”.

Tại hội nghị, cô giáo Trần Thị Lài-PHT nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 với những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm học.

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến về  Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiêu chí thi đua; Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học năm học 2020-2021 của nhà trường. Báo cáo công tác tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021.

Tại hội nghị, Chủ tịch CĐCS Trần Thị Lài đã trình bày trước hội nghị báo cáo tổng kết phong trào thi đua, kết quả khen thưởng năm học 2019-2020 và dự kiến nội dung, giải pháp thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2020-2021.

Hội nghị đã dành thời gian lắng nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ năm học. Các ý kiến tham luận do cô giáo Phan Thị Mỹ Phụng, cô giáo Hồ Thị Hoa Tỵ, Đặng Thị Thủy trình bày. Các bản tham luận đã đề xuất thêm một số giải pháp trong công tác nâng cao tỉ lệ chuyên cần và duy trì số lượng học sinh, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018, nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Phòng GD&ĐT, thầy giáo Hoàng Văn Sơ - Phó trường Phòng GD&ĐT đã phát biểu chỉ đạo hội nghị: Thầy giáo đã ghi nhận những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời Thầy cũng yêu cầu nhà trường đưa ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn hạn chế trong năm học 2020-2021 để thực hiện tốt những chỉ tiêu, phương hướng mà nhà trường đã đề ra tại hội nghị.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hướng Phùng , cô giáo Trần Thị Lài - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 và cùng với Hiệu trưởng nhà trường ký cam kết thực hiện.

Kết thúc chương trình hội nghị các CB-GV-NV trong nhà trường biểu quyết nhất trí nghị quyết đã đề ra với những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện trong năm học.

Tin tưởng rằng với những kết quả đạt được từ các năm học trước, sự đoàn kết, thống nhất trong hội đồng sư phạm nhà trường; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Hướng Hóa, của UBND xã Hướng Phùng; sự phối hợp chặt chẽ của Ban đại diện CMHS. Trường Tiểu học Hướng Phùng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 đã đề ra (Trần Lài).


 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ