“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Lịch công tác tuần: Từ 06-10/6/2022Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc, địa điểm Thành phần
thực hiện
Thứ hai
06/06/22
Sáng 07:30 Từ 06-10/6/2022:Trực trường. Theo Phân công số 141
Chiều
Thứ ba
07/06/22
Sáng
Chiều
Trong ngày Hạn cuối cập nhật minh chứng chuẩn nghề nghiệp lên hệ thống TEMIS. CB-GV toàn trường.
Thứ tư
08/06/22
Sáng
Chiều
Thứ năm
09/06/22
Sáng 08:00 Đón Đoàn kiểm tra tình hình CSVC tại Văn phòng. BGH, Kế toán, Văn phòng, Thiết bị
Chiều
Thứ sáu
10/06/22
Sáng
Chiều
Thứ bảy
11/06/22
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
12/06/22
Sáng
Chiều

Lượt xem: 170

Click cuộn lên