“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Lịch công tác tuần: Từ 4-8/7/2022Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc, địa điểm Thành phần
thực hiện
Thứ hai
04/07/22
Sáng 08:00 Từ 4-8/7/2022: Trực trường Trực lãnh đạo: PHT Trần Lài, Trực VP: Cô Oanh, Trực bảo vệ: Anh Ngự
08:00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023 tại Văn phòng. Theo QĐ số 60
Chiều
Trong ngày Tuyển sinh lớp 1 tại các thôn theo phân công. Tổ trưởng
Từ 4-6/7/2022: Tuyển sinh lớp 1 tại Văn phòng.  PHT Trần Lài, Cô Oanh, Cô Thao
Thứ ba
05/07/22
Sáng
Chiều
Thứ tư
06/07/22
Sáng
Chiều
Thứ năm
07/07/22
Sáng 07:30 Từ 7-8/7/2022: Tập huấn đại biểu HĐND xã tại khách sạn Thái Ninh. PHT Trần Lài
Chiều
Thứ sáu
08/07/22
Sáng
Chiều
Thứ bảy
09/07/22
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
10/07/22
Sáng
Chiều

Lượt xem: 143

Click cuộn lên