“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Lịch công tác tuần: Từ 18-22/7/2022Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc, địa điểm Thành phần
thực hiện
Thứ hai
18/07/22
Sáng 07:30 Từ 18-22/7/2022: Trực trường Trực lãnh đạo: PHT Đinh Hải, Trực VP: Cô Anh, Trực bảo vệ: Anh Ngự
08:00 Tập huấn trực tuyến môn Mỹ thuật lớp 3 tại Văn phòng. Cô Niềm
08:00 Tập huấn trực tuyến môn Đạo đức lớp 3 tại Hội trường. BGH, cô Đặng Thủy, thầy Trị, thầy Sơn, thầy Tăng, thầy Hoàn, cô Mai Hiền, cô Bích Kiều, cô Liên, cô Tư, cô Hồ Trang
Chiều
Thứ ba
19/07/22
Sáng 08:00 Tập huấn bồi dưỡng SGK môn Tiếng Anh tại Khách sạn Grand Mường Thanh Quảng Trị Thầy Quảng, Cô Chi, Thầy Hà
08:00 Tập huấn trực tuyến môn Âm nhạc lớp 3 tại Văn phòng. Cô Thao
08:00 Tập huấn trực tuyến môn Toán lớp 3 tại Hội trường. BGH, cô Đặng Thủy, thầy Trị, thầy Sơn, thầy Tăng, thầy Hoàn, cô Mai Hiền, cô Bích Kiều, cô Liên, cô Tư, cô Hồ Trang
Chiều
Thứ tư
20/07/22
Sáng 08:00 Tập huấn trực tuyến môn GDTC lớp 3 tại Văn phòng. Thầy Huyền, Thầy Nam
08:00 Tập huấn trực tuyến môn TNXH lớp 3 tại Hội trường. BGH, cô Đặng Thủy, thầy Trị, thầy Sơn, thầy Tăng, thầy Hoàn, cô Mai Hiền, cô Bích Kiều, cô Liên, cô Tư, cô Hồ Trang
Chiều 15:00 Tập huấn trực tuyến cộng đồng phát triển chuyên môn PHT Trần Lài
Thứ năm
21/07/22
Sáng 08:00 Tập huấn trực tuyến môn Tin học lớp 3 tại Văn phòng. Cô Thu Hằng
08:00 Tập huấn trực tuyến môn Tiếng Việt lớp 3 tại Hội trường. BGH, cô Đặng Thủy, thầy Trị, thầy Sơn, thầy Tăng, thầy Hoàn, cô Mai Hiền, cô Bích Kiều, cô Liên, cô Tư, cô Hồ Trang
Chiều
Thứ sáu
22/07/22
Sáng 08:00 Tập huấn trực tuyến môn Công nghệ lớp 3 tại Văn phòng. Cô Thu Hằng
08:00 Tập huấn trực tuyến môn HĐTN lớp 3 tại Hội trường. BGH, cô Đặng Thủy, thầy Trị, thầy Sơn, thầy Tăng, thầy Hoàn, cô Mai Hiền, cô Bích Kiều, cô Liên, cô Tư, cô Hồ Trang
Chiều
Thứ bảy
23/07/22
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
24/07/22
Sáng
Chiều
Trong ngày Từ 24-25/7/2022: Trực tiếp nhận thiết bị chương trình GDPT lớp 2. PHT Đinh Hải, cô Hà

Lượt xem: 156

Click cuộn lên