“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Lịch công tác tuần: Từ 8-12/8/2022Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc, địa điểm Thành phần
thực hiện
Thứ hai
08/08/22
Sáng 07:30 Từ ngày 8-10/8/2022: Bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học tại phòng học các lớp. GVCN có học sinh chưa hoàn thành môn học
08:00 Nộp báo cáo đội ngũ tại Phòng Nội vụ. Văn phòng
08:00 Từ ngày 8-9/8/2022: Lao động vệ sinh khuôn viên điểm trường. CB-GV-NV
08:00 Đón và nhận 100 bộ SGK lớp 3 của Công ty LosCam Sài Gòn tại Khe Sanh. PHT Đinh Hải
09:30 Tập huấn trực tuyến Cộng đồng học tập chuyên môn. PHT Trần Lài
Chiều
Trong ngày Kiểm tra số vở để dưới cầu thang nhà H: GVBM, Cô Hà, Cô Anh. Sắp xếp và cấp cho GVCN các điểm trường có nhu cầu làm vở nháp cho học sinh; GVCN kiểm tra số lượng bàn ghế, báo cáo về PHT Đinh Hải. GVCN, GVBM, cô Hà, cô Anh.
Thứ ba
09/08/22
Sáng 08:00 Tập huấn công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo tại Sở GD&ĐT số 136, Quốc lộ 9, TP Đông Hà. Hiệu trưởng
Chiều
Trong ngày Nộp báo cáo tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra huyện. Kế toán
Đi liên hệ và đặt đóng bàn phòng máy vi tính cho học sinh tại Khe Sanh. PHT Đinh Hải
Thứ tư
10/08/22
Sáng 07:30 Lau chùi phòng học, bàn ghế ở các lớp. GVCN
07:30 Kiểm tra, sắp xếp cơ sở vật chất, chuyển bàn ghế ở cầu thang dãy nhà H lên phòng học dãy nhà mới. Tổ năng khiếu, cô Hà, cô Anh
Chiều 16:30 Hạn cuối báo cáo kết quả điều tra PCGD-XMC theo email có chủ đề PCGD-XMC 2022 về PHT Đinh Hải. Các nhóm phụ trách thôn điều tra.
Thứ năm
11/08/22
Sáng
Chiều 13:30 Giao và nhận danh sách học sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023 BGH, VP, GVCN lớp 1
Thứ sáu
12/08/22
Sáng 07:30 Kiểm tra lần 2 đối với học sinh CHT chương trình lớp học tại phòng học các lớp. GVCN có học sinh chưa hoàn thành môn học
07:45 Tập huấn trực tuyến Cộng đồng học tập chuyên môn. PHT Trần Lài
Chiều
Trong ngày Nộp báo cáo kết quả bồi dưỡng, rèn luyện trong hè về Phòng GD&ĐT. Văn phòng
Hoàn thành vào học bạ học sinh kiểm tra lại lần 2. GVCN
Thứ bảy
13/08/22
Sáng
Chiều
Chủ Nhật
14/08/22
Sáng
Chiều
Trong Tuần

Sắp xếp và vệ sinh phòng Thiết bị. NV Thiết bị.
Lập danh sách học sinh. Văn phòng
Vệ sinh phòng thư viện. NV Thư viện

Lượt xem: 256

Click cuộn lên