Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020)

Thời khóa biểu học 2 buổi lớp 1A&1B


 

         

          

           THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC HAI BUỔI

   NĂM HỌC 2013 - 2014 - LỚP 1A, 1B (Áp dụng từ 21/10/2013)

 

 

THỨ

LỚP 1A

LỚP 1B

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

Chào cờ

Toán

T.Việt

T.Việt

 

L. T.Việt

L. Toán

Âm nhạc

 

Chào cờ

Toán

T.Việt

T.Việt

 

Âm nhạc

L. T.Việt

L. Toán

 

3

T.Việt

T.Việt

TN - XH

Toán

L. Toán

L. T.Việt

Thể dục

 

T.Việt

T.Việt

TN - XH

Toán

Thể dục

L. Toán

L. T.Việt

 

4

T.Việt

T.Việt

Toán

Thủ công

 

L. Toán

L. T.Việt

Luyện viết

T.Việt

T.Việt

Toán

Thủ công

 

L. Toán

L. T.Việt

Luyện viết

5

T.Việt

T.Việt

Toán

Đạo đức

L. T.Việt

L. Toán

HĐ NGLL

 

T.Việt

T.Việt

Toán

Đạo đức

L. T.Việt

L. Toán

HĐ NGLL

 

6

T.Việt

T.Việt

Mỹ thuật

Sinh hoạt

 

   SHCM

(HỘI HỌP)

T.Việt

T.Việt

Mỹ thuật

Sinh hoạt

 

   SHCM

(HỘI HỌP)


 

 

Lượt xem: 4006

Click cuộn lên